1 cặp mai dảo vừa to zalo 0983574092Cung cấp mi giống con vừa đủ tuổi trồng xuống đất. Có 1 lô mai gốc hoành 24 đến 30 qua tết bán. Tư vấn kỷ thuật trồng mai hướng dẫn dùng phân thuốc. Để cây kháng bện mạnh khỏe lớn nhanh.

Xem thêm các video Mạng Xã Hội khác: https://lionwin2888.org/mang-xa-hoi

About The Author

Reply