20/10/2019.Đây là một zalo của Giáo viên hại tôi.Họ hợp tác vu khống và hại tôi.Bằng chứng không cho biết thông tin qua zalo.Chặn zalo nè!

Xem thêm các video Mạng Xã Hội khác: https://lionwin2888.org/mang-xa-hoi

About The Author

Reply