Ảo thuật gia Đức Vũ – Thùng giấy đâm chông Magic Illusion – lh 0383636262Biểu diễn, giảng dạy, biên đạo ảo thuật
Cung cấp nhân sự biểu diễn nghệ thuật
Tổ chức sự kiện , chương trình nghệ thuật
Liên hệ 0383636262

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply