Ảo thuật gia Đức Vũ – Viện huyết học truyền máu Trung ương – Lh 0383636262Biểu diễn , giảng dạy , biên đạo ảo thuật chuyên nghiệp Cung cấp nhân sự biểu diễn nghệ thuật Tổ chức sự kiện chương trình nghệ thuật Liên hệ…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply