Bài ca phép lạ – I am free | lễ thờ phượng 8 tháng 9-2019Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Vườn Nho.
Nhóm thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa Nhật 10:45 AM đến 12:15 PM.

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply