Bài Ca Rửa Chân – Ninh Doãn Hùng – Ca đoàn Phanxico GX Thánh TâmBÀI CA RỬA CHÂN
St: Ninh Doãn Hùng
Tb: Ca đoàn Phanxico GX Thánh Tâm

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply