Bài hát chủ đề của CKTG 2019: "Phượng Hoàng (Phoenix)" #Worlds2019“Phoenix” (feat. Cailin Russo & Crissy Costanza) #Worlds2019
♥ Bài hát chủ đề của CKTG 2019: “Phượng Hoàng (Phoenix)”
♥ League of Legends
================================================
🎭 Youtube:
🎭 Facebook cá nhân :
🎭 Mail liên hệ làm việc: tranduchieuqng99@gmail.com
🎭 Subscribe/Đăng ký:
================================================

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

One Response

  1. KenBy 12/10/2019 Trả lời

Reply