Bài tập Đối Giật Sáng Sớm Tăng Cảm Giác Bóng.Dạo này thì sáng sớm Tùng hay tập với Kiên Con. Hay anh em thường đối giật vài rổi để tăng cảm giác bóng, chân cùng nhanh hơn và bổ trợ cho quả đối…

Xem thêm các video Thể Thao khác: https://lionwin2888.org/the-thao

About The Author

Reply