BHXH tự nguyện ở Thành phố Cần Thơ vượt trên 233% kế hoạch nămVới những nỗ lực và nhiều giải pháp căn cơ, Thành phố Cần Thơ đã vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện vượt trên 233% chỉ tiêu trên giao, tức…

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply