BIỂU DIỄN XIẾC RÁI CÁ Ở THỦY CUNG TOBA – NHẬT BẢNThủy cung Toba nằm ở tỉnh Mie, là thủy cung có quy mô hàng đầu Nhật Bản. Hiện nay, rái cá sống ở thủy cung Toba là Mei. Tháng 11 năm 2018, Lloyd’s – chú …

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply