Bộ mạnh tay xử lý doanh nghiệp không giảm giá thịt heo | VTC NowVTC Now | Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu các doanh nghiệp không điều chỉnh giá thịt heo, Bộ sẽ sẽ căn cứ luật định để…

Xem thêm các video Nông Nghiệp khác: https://lionwin2888.org/nong-nghiep

About The Author

Reply