Bộ tộc thổ dân nguyên thủy cuối cùng và phong tục giết heo rừngDani là một bộ tộc thời kỳ đồ đá còn tồn tại đến thế kỷ 21. Bộ tộc này sống ở phía Tây đảo New Guinea, trong thung lũng Baliem, nơi bị ngăn cách…

Xem thêm các video Khai Khoáng khác: https://lionwin2888.org/khai-khoang

About The Author

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial