Cha Phạm Quang Hồng làm ảo thuật tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2019Cha Phạm Quang Hồng làm ảo thuật tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2019

Nguồn: Đài Vatican

#conggiaotonghop #tintucconggiao

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

2 Comments

  1. Khánh Trần Vlog October 9, 2019 Reply
  2. Quảng Vũ October 9, 2019 Reply

Reply