Chung cư Bình Phú 2 Nha TrangChung cư Bình Phú 2 Nha Trang, Nhà ở Xã hội bàn giao tháng 9 năm 2019,. Một buổi thăm qua căn hộ.

video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

Xem thêm các video Bất Động Sản khác: https://lionwin2888.org/bat-dong-san

About The Author

Reply