CLIP THÁI PHƯƠNG | KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI– Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”.
– Chương trình được tài trợ bởi Bộ hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức, được thực hiện bởi tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Việt Nam.
– Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II được Bộ Lao động giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình này nay tiếp tục tuyển sinh với nhiều chính sách ưu đãi.

Xem thêm các video Xử Lý Chất Thải khác: https://lionwin2888.org/xu-ly-chat-thai

About The Author

Reply