Đắc Nhân Tâm C27 P4 – Khuyến Khích Người KKhác – Dale CarnegieĐắc Nhân Tâm — How To Win Friends and Influence People của Dale Carnegie là tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của mọi …

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

Reply