Đắc Nhân Tâm C30 P4 – Tôn Vinh Người KhácĐắc Nhân Tâm — How To Win Friends and Influence People của Dale Carnegie là tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của mọi …

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

Reply