Đại lễ FECON (part2) – Nhạc Kịch "FECON Nơi tình yêu tôi"Vở nhạc kịch được viết từ chính những câu chuyện của người FECON trên các công trường. Những kỹ sư, công nhân của FECON sẽ thấy bóng dáng của…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply