Đồng diễn ca múa hát làng Vạn ThọĐể chuẩn bị thực hiện kế hoạch của đãng ũy ,ũy ban nhân dân xã Diễn Mỹ về gộp xóm. ban CH Đoàn kết hợp hội Phụ Nữ liên xóm tổ chức buổi…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply