Đức Thánh Cha ngạc nhiên và vui mừng trước trò “Ảo Thuật Truyền Giáo” của một linh mục ảo thuật giaNoi gương cha thánh Gioan Bosco, đấng sáng lập ra dòng Salêsiêng, cha Jose Luis Gonzalez Santoscoy, thuộc Tổng giáo phận Guadalajara đã học cách làm ảo thuật để thu hút người trẻ. Ngài nổi tiếng đến mức đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời sang Vatican biểu diễn cho ngài xem.

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply