Dũng CT Highlight – TEAM ĐỤT ĐÁ SÁT NHÂN NHƯ ĐÁ BÓNG =))Đừng bao giờ ngã xuống Jason ạ, đó là chân lý team Đụt rồi !!!

Xem thêm các video Thể Thao khác: https://lionwin2888.org/the-thao

About The Author

49 Comments

 1. Paddy Vu October 10, 2019 Reply
 2. Gia Cư Thần Vô October 10, 2019 Reply
 3. toan phuong October 10, 2019 Reply
 4. An Hải October 10, 2019 Reply
 5. Hắc Lợi October 10, 2019 Reply
 6. hoang van October 10, 2019 Reply
 7. Yuuki Shiro October 10, 2019 Reply
 8. Lan Hoang October 10, 2019 Reply
 9. zero Manarine October 10, 2019 Reply
 10. Dương Nguyễn October 10, 2019 Reply
 11. lililil lililil October 10, 2019 Reply
 12. Ringoz_ _ October 10, 2019 Reply
 13. Vương Quốc Anh Google October 10, 2019 Reply
 14. Anh Minh October 10, 2019 Reply
 15. James Cà October 10, 2019 Reply
 16. Toán Yagami October 10, 2019 Reply
 17. Đạt Phung Quoc October 10, 2019 Reply
 18. Swearing capp, I shoot you ! October 10, 2019 Reply
 19. Law Trafalgar October 10, 2019 Reply
 20. Cường Đồng October 10, 2019 Reply
 21. Creates Gamer October 10, 2019 Reply
 22. le phat October 10, 2019 Reply
 23. Lã Bảo Minh October 10, 2019 Reply
 24. night miner October 10, 2019 Reply
 25. no name October 10, 2019 Reply
 26. Aunt May October 10, 2019 Reply
 27. kingluc huynh October 10, 2019 Reply
 28. Ca Hùng October 10, 2019 Reply
 29. long vu October 10, 2019 Reply
 30. Issei 0302 October 10, 2019 Reply
 31. suki kha October 10, 2019 Reply
 32. Hieu Luyen October 10, 2019 Reply
 33. NAM LÊ October 10, 2019 Reply
 34. Vu Nguyen Trinh October 10, 2019 Reply
 35. Lão Cter October 10, 2019 Reply
 36. Tin Phan October 10, 2019 Reply
 37. mèo nè October 10, 2019 Reply
 38. Minh Cter October 10, 2019 Reply
 39. Lê Huỳnh Đức October 10, 2019 Reply
 40. An Duy October 10, 2019 Reply
 41. Chappie October 10, 2019 Reply
 42. Phương Phạm October 10, 2019 Reply
 43. Pii Vu October 10, 2019 Reply
 44. Pii Vu October 10, 2019 Reply
 45. Yans Ryne October 10, 2019 Reply
 46. Duong Phan October 10, 2019 Reply
 47. TMD 911 October 10, 2019 Reply
 48. quan pham October 10, 2019 Reply
 49. Zero V&T Anime October 10, 2019 Reply

Reply