Gặp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm Truyền Thống Xây Dựng Trường ĐH Hoa Lư (11/2019)Video bố cục làm 3 phần; Phần một là hình ảnh văn nghệ chào mừng 20/11, 60 năm truyền thống xây dựng trường ĐH Hoa Lư và hình lãnh đạo trường ĐH Hoa Lư qua các thời kì trên nền MP 3: Hát từ ĐH Hoa Lư; Phần hai: Với hình ảnh hiệu trưởng ĐH Hoa Lư và các thế hệ thầy cô giáo GD & CT tại trường ĐH Hoa Lư qua các thời kì, âm thanh là phát biểu chào mừng của hiệu trường tiến sĩ: Vũ Văn Trường; Phần ba với hình ảnh là gặp mặt, phát biểu, chụp ảnh lưu niệm của các thế hệ thầy cô giảng dạy tại trường ĐH Hoa lư, hình ảnh ĐH Hoa Lư trên nền MP 3 là bài Nghề Giáo tôi yêu
title video trước ghi Nhà giáo Lê Thông Phổ, nguyên Hiệu trưởng ĐH Hoa Lư, nay ghi là Nhà giáo Lê Thông Phổ, nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Xem thêm các video Xây Dựng khác: https://lionwin2888.org/xay-dung

About The Author

One Response

  1. Vinh Vũ Ngọc December 9, 2019 Reply

Reply