Giáo dụcHAY LÀ CHÚNG TA ĐÃ SAI.
ĐÃ SAI QUÁ RỒI.
Suốt nhiều năm trôi qua, tôi đã không biết, những đứa trẻ to xác như thế hệ Chúng Tôi- được học gì về sự biết ơn, và 1 nền giáo dục con người như ở những xứ giãy chết.
Tôi, cũng không rõ Chúng Ta đã Sai từ lúc nào, và đã từ bao lâu?
Ôi, những đứa trẻ to xác, những đứa trẻ đánh mất cảm xúc rồi.

Xem thêm các video Giáo Dục khác: https://lionwin2888.org/giao-duc

About The Author

No Responses

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial