Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT cụm Tây Nam bộ 19/10/2019Tiểu phẩm “Quyền lợi người lao đông”
bhxh tỉnh Bạc Liêu – tháng 10/2019

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply