Hướng Dẫn Các Động Tác Múa Mầm Non Cơ Bản – Buổi thứ 4 | Nhật Ký Đi Học Múa Của Bé SumiBuổi học múa thứ 4 cô giáo dạy rất nhiều bài: Bài khởi động, Bài các động tác múa mầm non cơ bản, bài Úp lá khoai và bài động tác cúi chào. Các…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply