Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH“Hiện nay, khai bảo hiểm xã hội điện tử đang được triển khai tại toàn bộ cơ quan BHXH trên cả nước. Doanh nghiệp kê khai được lựa chọn giao dịch miễn phí thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam ( hoặc giao dịch tính phí thông qua Cổng giao dịch điện tử của các nhà cung cấp I-VAN được BHXH Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.
Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cách đăng ký tài khoản giao dịch miễn phí thông qua cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (
Xem thêm tại:

bhxh,bảo hiểm xã hội,newca,đăng ký,tài khoản,điện tử,newtelca,hướng dẫn

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply