IL Divo – Ti AmeroIL Divo – Ti Amero (I’ll Love You)

Được hình thành sau một cuộc tìm kiếm kéo dài hai năm, bộ tứ bao gồm tenor người Mỹ David Miller, ca sĩ nổi tiếng người Pháp Sébastien Izambard, tenor Thụy Sĩ Urs Buhler và baritone Tây Ban Nha Carlos Marin. Album đầu tay cùng tên của họ đã được phát hành vào tháng 4 năm 2005. Nó đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới.

Video editor / Upload : Be Bu
Images : Google photo
———-
Ti amerò (Italian song)
La notte scivola sul mondo
Che si addormenterà
E la luna vestirà d’argento
Il mare e le città
E tu mi mancherai
Più ancora
Quanto non lo sai
Continuerò a credere che
Siamo un’anima, io e te
E ti amerò comunque, lo so
Anche se non sei con me
Io ti amerò
Ti porterò con me nel sole
Nei sogni che farò
Ruberò i colori del mattino
E un cielo limpido
Su cui dipingerò il tuo viso
E sorriderò
Continuerò a credere che
Siamo un’anima, io e te
E ti amerò comunque, lo so
Anche se non sei con me
Mi manchi più che mai stasera
Quanto non lo sai…
———-
I’ll love you
The night slips on the world
That will fall asleep
And the moon will dress in silver
The sea and the cities
And you will still miss me
You don’t know how much

I’ll continue to believe that
We are one soul, you and me
And I’ll love you nevertheless, I know
Even if you are not with me
I’ll love you
I’ll carry you to the Sun
In the dreams that I make
I’ll steal the colours of the morning
And a clear sky
Where I’ll draw your face
And I’ll smile
I’ll continue to believe that
We are one soul, you and me
And I’ll love you nevertheless, I know
Even if you are not with me
I’ll love you
Tonight, you’ll miss me more than ever
How much you don’t know…
————-
I do not own the songs or pictures. All rights belong to its rightful owner. This clip is copyright.

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial