Khúc Tháng Giêng [Nhạc Trần Duy Đức | Thơ Du Tử Lê] Quang Thắng hát (4K)Subscribe: →
My channel: →
My Website →
My Facebook →

LIKE | COMMENT | SUBSCRIBE | SHARE

If you like what you’re watching, feel free to forward my music videos and share my YouTube Channel with your friends. Thank you!

Hoàng Khai Nhan

#HoàngKhaiNhan #HKNPresents #HoàngLãoTàTà

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

2 Comments

  1. Giuseppe Gulino October 12, 2019 Reply
  2. hau vuong October 12, 2019 Reply

Reply