Kịch : Giá Trị Của Lời Cầu Nguyện | Giới Trẻ Giáo Xứ | Quan Thầy Giáo Xứ Hà ThaoTrong 3 ngày từ 27-29 tháng 6 năm 2019, giáo xứ Hà Thao long trọng mừng lễ kính hai Thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô quan thầy với chủ đề: “Nhớ và Tri…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply