Kiểm tra hành chính, phát hiện nhà trọ chứa hàng nóngKiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê, CA phát hiện có nhiều đao, kiếm, súng bút, đạn cao su…Xem Video bạc Liêu phát hiện ổ xe gian có chứa hàng …

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ khác: https://lionwin2888.org/hanh-chinh-va-dich-vu

About The Author

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial