Kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền – Ngay bây giờ hoặc không bao giờ!Kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền – Ngay bây giờ hoặc không bao giờ! Vào năm 2013, Philipiness đã kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và đã giành thắng lợi.

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ khác: https://lionwin2888.org/hanh-chinh-va-dich-vu

About The Author

Reply