LEARNING HUB SỐ 22 – BẢO HIỂM XÃ HỘI – NGUYỄN PHƯƠNG LIÊNLearning Hub SỐ 22 – BẢO HIỂM XÃ HỘI
Diễn giả: NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN NETLINK
Learning Hub – Chương trình đào tạo nội bộ của Netlink, được tổ chức vào thứ 6 hàng tuần, là nơi các Netlinker chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, nâng cao khả năng tương tác và thuyết trình trước đám đông.

More information about us:
Facebook:
Website:

#Baohiemxahoi #Netlink #yeah1 #Leaninghub

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply