Minecraft xây dựng – Nhà bếp siêu giản dị – Nội thất minecraft#DURecorder
Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:
iOS:

Xem thêm các video Xây Dựng khác: https://lionwin2888.org/xay-dung

About The Author

Reply