Mở Kinh Này"Tài Vận Đến Liền Cả Tháng" Sức Khỏe May May Gặp Hên – Kinh PhậtMở Kinh Này”Tài Vận Đến Liền Cả Tháng” Sức Khỏe May May Gặp Hên – Kinh Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tụng Kinh Phật Giáo : là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Tụng Kinh Phật Giáo :

#kinhphat #kinhphatnhiemmau #tungkinhphat

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://lionwin2888.org/khoe-dep

About The Author

9 Comments

  1. Minh Bình January 21, 2020 Reply
  2. Cao Hue January 21, 2020 Reply
  3. Đăng Kiều January 21, 2020 Reply
  4. Cam Bui January 21, 2020 Reply
  5. Thu Lan Vo January 21, 2020 Reply
  6. Hau Phuc January 21, 2020 Reply
  7. Thu Lan Vo January 21, 2020 Reply
  8. Mai Nguyen January 21, 2020 Reply
  9. hallow de January 21, 2020 Reply

Reply