Múa: CẢM MẾN ÂN TÌNHMúa:
CẢM MẾN ÂN TÌNH
Link Youtube:
+ Nghĩa Sĩ xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện Gx Cồn Thoi trong ngày Khai giảng Giáo lý 08/9/2019
+ Địa điểm:Nhà thờ Giáo xứ Cồn Thoi

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply