Múa Lân 2019 – Lân Sư Rồng Tinh Long Đường [ 舞狮表演 ]Đoàn LSR Tinh Long biểu diễn Múa Lân Địa Bửu tại liên hoan Lân Sư Rồng huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang lần thứ 3 năm 2019. #mualan2019 #舞狮 …

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply