Múa Lân Địa Bửu LSR Dinh Trấn Võ hạng nhất – Giải Lân Sư Rồng Quốc Tế Đà Nẵng 2019Đoàn LSR Dinh Trấn Võ – Quảng Nam thi nội dung Lân Địa Bửu với chủ đề ” Kim Sư vượt suối giết Mãng Xà đoạt Trân Châu ” tại giải Lân sư rồng Quốc…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply