Múa Lân Địa Bửu – LSR Style 2D – Giải Lân Sư Rồng Quốc Tế Sun World Đà Nẵng 2019Múa Lân Địa Bửu đoàn LSR Style 2D tại Giải Lân Sư Rồng Quốc Tế Đà Nẵng năm 2019, được diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 tại công viên Sun World Đà Nẵng…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply