Múa Lân Hay Nhất 2019 – LSR Hào Dũng Giải Nhất liên hoan Lân Sư Rồng Đồng Tháp lần 2Múa Lân Hay Nhất 2019 nội dung Lân Lên Mai Hoa Thung của đoàn LSR Hào Dũng (Ho Yong Vietnam) giải nhất, tại liên hoan Múa Lân Sư Rồng tỉnh Đồng …

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply