Múa Lân Song Lân 2019 đoàn LSR Thanh An ĐườngMúa Lân Song Lân tại Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2019 đoàn LSR Thanh An Đường và đoàn LSR Phúc Lộc Đường. Xin mời các bạn cùng xem.
#mualan2019
Bấm đăng ký theo dõi kênh dể nhận thông báo xem video mới.

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

5 Comments

  1. Van nguyen Nguyen October 12, 2019 Reply
  2. Tân Đoàn October 12, 2019 Reply
  3. Nhã Huynhdai October 12, 2019 Reply
  4. Đại Quân Hoàng Lê October 12, 2019 Reply
  5. Linh Nguyễn October 12, 2019 Reply

Reply