Múa Lân Trung Quốc – China Bei Ling Tang hạng nhì Giải Lân Sư Rồng Quốc Tế Đà Nẵng 2019Múa Lân Trung Quốc đoàn China Bei Ling Tang hạng nhì Giải Lân Sư Rồng Quốc Tế Đà Nẵng 2019, được diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 tại công viên Sun World …

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply