Múa Rồng Nhang Phun Lửa To Khổng Lồ tại Tòa Thánh Tây Ninh 2019Múa Rồng Nhang Phun Lửa To Khổng Lồ tại Tòa Thánh Tây Ninh nhân dịp Rằm Tháng Tám năm 2019. Đây là một động rất đặc biết nhân dịp Trung Thu tại Tây Ninh.
#muarongnhang #muarongphunlua #muarong2019

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

5 Comments

  1. ba do quang October 10, 2019 Reply
  2. bin minh October 10, 2019 Reply
  3. HNC channel October 10, 2019 Reply
  4. Tân Phan October 10, 2019 Reply
  5. ATK DRAGON October 10, 2019 Reply

Reply