Múa : Thằng Cuội- Sáng Tác: Lê Thương – Biên đạo múa: Phi Vân- TRình bày: Bé Hồng AnhMúa : Thằng Cuội. Sáng Tác: Lê Thương Biên đạo múa: Phi Vân.

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply