Nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang xuất hiện ấn tượng ở lô tô Sài Gòn Tân ThờiLê Nguyễn Trường Giang hóa thân Phàn Lê Huê trong trích đoạn Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận trên sân khấu Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời

Lô tô Tân Thời, lô tô show, đoàn lô tô Tân Thời, sài gòn tân thời, ca sĩ lô tô tân thời, lộ lộ, la kim quyền, đoàn lô tô, đoàn tân thời, cải lương, hồ quảng, nghệ sĩ, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ Lê Cần, lê cần, nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

5 Comments

  1. Sy Le September 30, 2019 Reply
  2. Nguyen Hue September 30, 2019 Reply
  3. Hoa Kim September 30, 2019 Reply
  4. Thái Huỳnh September 30, 2019 Reply
  5. kelbin thiện September 30, 2019 Reply

Reply