Nghệ sĩ Phượng Loan ft Bs Phan Quốc Vinh bài ca cổ Thái tử Tất Đạt Đa | ZaiTriNghệ sĩ Phượng Loan ft Bs Phan Quốc Vinh bài ca tân cổ Thái tử Tất Đạt Đa trong đêm văn nghệ kính mừng Phật đản 2019 ở Tịnh xá Lộc Uyển, Quận 6,…

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply