Người đẹp Palestine vẽ tranh trên lá nhoCô sinh viên ngành tâm lý học Leen al-Haj, người Palestine, dùng lá nho vẽ tranh hơn một năm nay. Cô hy vọng sẽ có dịp giới thiệu tác phẩm của mình khắp…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply