Nhật lên tiếng về vụ ‘đối đầu’ Việt-Trung ở Bãi Tư Chính (VOA)VOATIENGVIET Tin tức: Nếu không vào …

video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

Xem thêm các video Xây Dựng khác: https://lionwin2888.org/xay-dung

About The Author

Reply