Phấn tiên và Cách sử dụng . Vẽ chân dung phấn tiênPhấn tiên và Cách sử dụng . Các bạn chọn màu tương ứng với mảng da và đi trực tiếp vào , dùng tay di sẽ bám phấn hơn dùng giấy nhé . – —- MỘT SỐ…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply