Quốc ca Trung Quốc 🇨🇳"Yǒnggǎn Jìnxíngqǔ (勇敢進行曲) (Nghĩa dũng quân tiến hành khúc)"Tên bài hát : Nghĩa dũng quân tiến hành khúc
Ngoài được sử dụng ở Trung Quốc 🇨🇳 , bài quốc ca còn được sử dụng ở hai đặc khu hành chính của nước này là Hồng Kông🇭🇰, Ma Cao🇲🇴

Tác giả : Niếp Nhĩ (1912-1935)

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ khác: https://lionwin2888.org/hanh-chinh-va-dich-vu

About The Author

Reply