Tang Lễ Cố Hoà Thượng THÍCH TÂM QUANG Tại Chùa Tam Bảo TP FresnoHoà Thượng là người có công thành lập Hội Phật Giáo Vùng Central Valley. Ngài cũng là người đã xây dựng và giữ chức Trụ Trì Chùa Tam Bảo TP Fresno California.
Hoà Thượng Thích Tâm Quang sinh ngày 18-10-1924 tại Hà Nội Việt Nam, viên tịch ngày 26-7-2019 tại Fresno, California nhằm ngày 24 tháng 6 năm Kỷ Hợi.

Trước khi xuất gia Ngài từng là một sĩ quan trong Quân Lực VNCH mang cấp bậc Đại Úy và đã từng nhận được Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Hoà Thượng Thích Tâm Quang đồng thời cũng là một dịch giả tên tuổi. từ tiếng Anh sang Việt Ngữ.Ngài là một trong những Tăng Sĩ đã có những đóng góp giá trị cho nền văn học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Chương Trình Lễ Trà Tỳ của Cố Hoà Thượng Thích Tâm Quang diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2019 tại Chùa Tam Bảo

Địa điểm: Chùa Tam Bảo, 2459 S Elm Ave Fresno, CA 93706

Xem thêm các video Xây Dựng khác: https://lionwin2888.org/xay-dung

About The Author

Reply